21 listopada, 2019

Prvi susret s vukovima

Zadnjih nekoliko godina sam živjela u dubokom uvjerenju da je moja strast vezana uz botaniku, a ne uz zoologiju pa kad sam slušala svog životnog partnera […]
hr