Astra Divina Blog

Tulari – bioindikatori čiste vode

Tulari Astra Divina
Tulari (Trichoptera) su red kukaca čija je prisutnost u slatkovodnim sustavima od velike važnosti. U Hrvatskoj ih ima oko 220 vrsta, a služe kao bioindikatori čiste vode.

Tulari (Trichoptera) su red kukaca čija je prisutnost u slatkovodnim sustavima od velike važnosti. U Hrvatskoj ih ima oko 220 vrsta, a služe kao bioindikatori čiste vode.

Ovaj red kukaca nastanjuje različita slatkovodna staništa poput izvora, potoka ili brzaca. Možemo ih pronaći i u mirnijim dijelovima gornjeg toka rijeka.

Nalazimo ih i na rijeci Kupi koja izvire u našoj blizini. Latinski naziv dobivaju prema grčkoj riječi trichos što znači dlaka jer krila odraslog stadija budu prekrivena sitnim dlačicama.

Tulice – kućice koje pružaju zaklon

Kao i drugi kukci, tulari u svom životnom ciklusu imaju nekoliko faza koje se izmjenjuju. Onu koju možemo najlakše uočiti u vodi je ličinačka faza. Ličinke tulara žive i hrane se isključivo u vodi. Postoje dva oblika, slobodni i sa kućicom.

Tulari Astra Divina 03

Takva kućica naziva se tulica, a može biti građena od sitnih kamenčića, pijeska, grančica ili drugog biljnog materijala kojeg pronađu na dnu potoka. Ovakva kućica pruža im siguran zaklon. Nešto poput kamp kućice koju stalno nose sa sobom.

Na prvu se čini da su tulice prazne, no ako se umirite i promatrate, ubrzo ćete vidjeti da se kućice kreću. S one strane kućice koja je otvorena, moći ćete vidjeti kako proviruje glava, a onda i noge pomoću koji se kreće po dnu.

Bioindikatori

Postoje razni načini određivanja stupnja čistoće voda, a jedan od njih je pomoću bioindikatora. O čemu je zapravo riječ? Određene skupine životinja koje su vezane za slatkovodna staništa, preživljavaju samo u iznimno čistim vodama. Već i manje onečišćenje može onemogućiti njihovo preživljavanje i potpuni nestanak iz staništa.

Tulari Astra Divina 02

Stoga nam njihova prisutnost ukazuje na očuvanost staništa kao i čistoću vode. Ukoliko naiđete na ličinke tulara ili njihov odrasli stadij, tzv. imago, znajte da ste pravi sretnici. Mi smo ove primjerke koje vidite na slikama pronašli na izvoru pitke vode usred šume.

Ako vas zanima više o flori i fauni Gorskog kotara, prijavite se na naše edukativne radionice.

 

 

Podijeli:

Share on facebook
Facebook