POLAZIŠTE LIVIDRAGA*

 • Ruta Šegine
 • Duljina: 12 km
  Vrijeme obilaska: cjelodnevni obilazak
  Zahtjevnost: lagana

 • Ruta Šije
 • Duljina: 18 km
  Vrijeme obilaska: cjelodnevni obilazak
  Zahtjevnost: srednja

 • Ruta Lazac
 • Duljina: 15 km
  Vrijeme obilaska: cjelodnevni obilazak
  Zahtjevnost: srednja*sve rute moguće je obići i biciklom
hr